แหล่งท่องเที่ยว

ค่ายบางกุ้ง-โบสถ์ปรกโพธิ์


ค่ายบางกุ้งแห่งนี้ถูกปล่อยให้รกร้างเกือบ 200 ปี หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าตาก
สินมหาราชสั่งให้ยกทัพไปช่วยเหลือทหารจีนที่ค่ายบางกุ้งขับไล่กองทัพพม่า
ทำให้ข้าศึกแตกพ่ายจนมาถึง พ.ศ.2510 กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ตั้งเป็น
ค่ายลูกเสือขึ้น (ปัจจุบันได้ยกเลิกไปแล้ว) และได้สร้างศาลพระเจ้าตากสินไว้
เป็นอนุสรณ์ เป็นอุโบสถที่สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี จะถูก
ปกคลุมด้วยรากไม้ใหญ่ทั้งโพ ไทร ไกร และกร่าง มองจากภายนอกคิดว่า
เป็นกลุ่มต้นไม้ใหญ่ มากกว่ามีโบสถ์อยู่ข้างใน รากไม้เหล่านี้ช่วยให้โบสถ์
คงรูปอยู่ได้ ทั้งยังให้ความขรึมขลังอีกด้วย ภายในมีพระพุทธรูปประดิษฐาน
ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อโบสถ์น้อย (หลวงพ่อนิลมณี) และเรียกโบสถ์ว่า
"โบสถ์ปรกโพธิ์" และมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง สมัยปลายกรุงศรีอยุธยาเป็น
เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ

 

ตลาดน้ำอัมพวา

ในสมัยก่อน เมืองอัมพวาถือว่าเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ำที่สำคัญ
ของจังหวัดสมุทรสงคราม มีตลาดน้ำขนาดใหญ่และชาวบ้านอาศัยอยู่ริมน้ำ
แต่ในภายหลังเกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้น ทำให้การคมนาคมทางน้ำ
เริ่มหายไปเรื่อย ๆ มาในภายหลังทางเทศบาลอัพวาได้ร่วมมือกับชาวบ้าน
ในชุมชน ฟื้นฟูตลาดน้ำอัมพวาขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์ความเป็นอยู่ของชุมชน
ริมน้ำโดยในตอนเย็นชาวบ้านจะพายเรือนำสินค้ามาขายให้กับนักท่องเที่ยว
ให้ประชาชนได้มาเลือกซื้อของกินของใช้ต่างๆ และมาเที่ยวชมสัมผัสกับ
ธรรมชาติ ซึ่งหาดูได้ยากแล้วในปัจจุบัน

 

ดอนหอยหลอด

มีหอยหลอดชุกชุมมาก และมีทัศนียภาพที่สวยงาม เมื่อน้ำขึ้นดอนจะจมหาย
ไปในน้ำ แต่พอน้ำลงจะปรากฏพื้นที่ดอนหอยหลอดค่อย ๆ โผล่ขึ้น
เป็นพื้นที่กล้างไกลหลายร้อยไร่ จึงทำให้ดอนหอยหลอดเป็นแหล่งที่ดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยว กล่าวกันว่าเป็นแหล่งที่มีหอยหลอดชุกชุมมากที่สุดแห่งเดียว
ในประเทศไทย หรือแห่งเดียวในโลก นักท่องเที่ยวนิยมลงไปจับหอยหลอด
กันอย่างสนุกสนาน วิธีจับก็ใช้มือกดบงบนพื้นทราย จะปรากฏฟองอากาศ
และเห็นรูปรากฏเอาไม้จิ้มปูนขาวแหย่ลงไป หอยหลอดจะโผล่ขึ้นมาให้จับ
ต้องรีบเก็บใส่ภาชนะไว้มิฉะนั้นจะมุดดินหนีอยู่ลึกลงไปกว่าเดิมอีก
ที่ดอนหอยหลอดจะมีร้านอาหารทะเลมากมาย เรียงรายทั้งสองด้านของถนน
จนถึงดอนหอยหลอด นอกจากนี้ยังมีร้านขายสินค้าของที่ระลึก ประเภทต่าง ๆ
รวมทั้งอาหารทะเลสด-แห้ง กะปิคลองโคน น้ำตาลสด

 

อุทยานรัชกาลที่ 2

เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
เพื่อเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานศิลปะอันงดงามไว้
เป็นมรดกแก่ชาติและได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) มีโรงละครกลางแจ้ง
อาคารทรงไทย สวนพันธุ์ไม้ในวรรณคดี และส่วนที่นั่งพักผ่อนริมแม่น้ำ

เด็กนักเรียนกำลังซ้อมรำ

 

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร (วัดบ้านแหลม)

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร (วัดบ้านแหลม) เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง
ของจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพเลื่อมใส
ของคนทั่วไป เป็นพระพุทธรูปยืนอุ้มบาตรขนาดเท่าคนจริง ตามตำนาน
เล่าว่า ชาวประมงบ้านแหลมออกไปลากอวนในอ่าวแม่กลอง ได้
พระพุทธรูปติดมา 2 องค์ องค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปนั่ง อีกองค์หนึ่ง
เป็นพระพุทธรูปยืน พระพุทธรูปนั่งได้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ที่วัด
เขาตะเครา จังหวัดเพชรบุรี ส่วนพระพุทธรูปยืนนำมาประดิษฐานไว้
ที่วัดบ้านแหลม เรียกกันว่า "หลวงพ่อบ้านแหลม"

 

อาสนวิหารแม่พระบังเกิด

เป็นสถานที่สักการะอันศักดิ์สิทธิ์ของศริสตชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ ใช้เวลา
สร้างถึง 6 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบโคธิคของประเทศ
ฝรั่งเศส ภายในประดับด้วยกระจกสี มีรูปปั้นธรรมาสน์เทศน์ อ่างล้างบาป
ขาเทียนลักษณะต่าง ๆ และรูปแกะสลักบรรยายเกร็ดประวัติในพระคัมภีร์
คริสตศาสนา

 

ตลาดน้ำท่าคา

ชาวบ้านจะพายเรือออกมาจากสวน นำผลไม้ พืชผัก ขนม ของกินของใช้
ล่องมาขายบริเวณที่ติดตลาดมีทางเดินปูนริมน้ำและสะพานข้ามคลอง
สินค้าและผลิตภัณฑ์ในชุมชนจำหน่าย มีการสาธิตการเคี่ยวตาล หยอดตาล
และบริการพาล่องเรือ เที่ยวสวน นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมตลาดน้ำ
ได้อย่างทั่วถึง

 

ป่าชายเลนคลองโคน

ท่องทะเลชมธรรมชาติ และวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน นั่งเรือหางยาว
เพื่อล่องชมวิถีการทำประมงพื้นบ้าน รับลมเย็นๆ สัมผัสกับบรรยากาศ
ของป่าชายเลนสองข้างทาง ซึ่งป่าชายเลนที่นี่มีพื้นที่กว่า 2,000 ไร่
ที่ปลูกอย่างเป็นระเบียบเรียงรายสวยงาม นอกจากนี้ก็มีกิจกรรม
ปลูกป่าชายเลน โกงกาง ต้นแสม ลำพู งมหอยแครง การจับกุ้ง
และการนั่งกระดานเลน หรือการถีบกระดานเลน เก็บหอยแครงบนเลน

 

วัดเขายี่สาร

จัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมโบราณวัตถุ พัฒนาการของชุมชนยี่สาร
ธรรมาสน์ เสมาหินทราย หีบพระธรรม ฯลฯ รวมทั้งภาพพิธีกรรมความเชื่อ
เกี่ยวกับหลวงพ่อปู่ศรีราชา ความรู้เรื่องโพล่ (ภาชนะคล้ายครุ)
และมีภาพจิตรกรรมเกี่ยวกับพุทธประวัติบนผนังด้านบนเครื่องเคลือบและโลหะ

 

วัดภุมรินทร์กุฎีทอง

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดมีมากมาย ได้แก่ กุฎีทอง ทำด้วยไม้สัก เป็นสถานที่
เก็บรวบรวมโบราณวัตถุล้ำค่าสมควรแก่การศึกษาและอนุรักษ์ ไว้
เช่น พระพุทธรูป หนังสือไทย โถลายคราม และเครื่องทองเหลือง
พระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทอง
ปางมารวิชัยชื่อ พระพุทธรัตนมงคลหรือหลวงพ่อโต
และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยประดิษฐาน

 

วัดบางแคน้อย

มีอุโบสถซึ่งภายในจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด อุโบสถหลังนี้มีความงดงามยิ่ง
เป็นศิลปะสถานที่มีคุณค่ามาก

 

วัดจุฬามณี

เป็นอุโบสถจตุรมุขหินอ่อนปูพื้นด้วยหินหยกสีเขียวจากเมืองการาจี
ประเทศปากีสถาน ภายในประดิษฐานพระประธานบนฐานสูง บานหน้าต่าง
ด้านนอกลงรักฝังมุกเป็นภาพตราพระราชลัญจกร ตั้งแต่รัชกาลที่ 1
ถึงรัชกาลปัจจุบัน บานหน้าต่างด้านในแกะสลักเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชาดก
นอกจากนี้บริเวณฝาผนังโดยรอบพระอุโบสถ ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง
แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติและนิทานชาดกที่ประณีตงดงาม

 

วัดเจริญสุขาราม

มีหลวงพ่อโตเป็นพระประธาน ทำด้วยศิลาแลง หน้าวัดนี้จะติดกับ
คลองดำเนินสะดวก มีฝูงปลามาอยู่ศัยอยู่บริเวณนี้เป็นจำนวนมาก
ปลาตะเพียนเงิน ปลาตะเพียนทองมากที่สุด และบริเวณดังกล่าวยังมี
บริการเรือถีบให้นักท่องเที่ยวได้ถีบเรือเที่ยวเล่นไปตามลำคลองด้วย

 

วัดบางกะพ้อม

เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน มีอิทธิพลของสถาปัตยของสถาปัตยกรรมจีน
ตามแบบศิลปะพระราชนิยมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าปั้น
เป็นลายปูนปั้นแบบจีน ประตูทางเข้าเป็นทรงกลม มีปูนปั้นเป็น
รูปทหารฝรั่งยืนเฝ้า 2 ข้างประตู ภายในวิหารมีจิตรกรรมฝาผนังนูน
ที่สวยงามแปลกตา เป็นอย่างยิ่ง

 

วัดศรัทธาธรรม

วัดศรัทธาธรรม หรือที่ชาวบ้านเรียกันว่า "วัดมอญ" อุโบสถสร้างด้วย
ไม้สักทั้งหลัง ภายในอุโบสถ ประดิษฐ์ด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังฝังมุก
แสดงเรื่องราวพุทธประวัติและภาพด้านล่างคือ ภาพวรรณกรรม
เรื่องรามเกียรติ์ พระประธานคือพระพุทธชินราชหน้าตัก ภาพเพดาน
อุโบสถปิดทองลายไทย เนื่องจากอุโบสถหลังนี้ฝังด้วยมุกเกือบทั้งหมด
เมื่อพระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้า มุกที่ฝังไว้นอกผนังอุโบสถรูปลาย
เทพพนม จะสะท้อนแสงระยิบระยับส่งประกายสวยงามยิ่ง

 

บ้านแมวไทย
เป็นสถานที่อนุรักษ์พันธุ์แมวไทยโบราณ เกิดจากการรวมตัวของเพื่อน
ที่นิยมเลี้ยงแมวไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์แมวไทย
ให้อยู่คู่กับประเทศไทยเป็นสมบัติของชาติตลอดไปและเพื่อเผยแพร่
ความรู้เรื่องคุณสมบัติและลักษณะที่ถูกต้องของแมว