พายเรือเล่นในคลอง

พายเรือเล่นในคลองบางน้อย เรามีเรือและชูชีพบริการ

 

ร่วมเล่นดนตรีไทย

 

เล่นน้ำในคลองบางน้อย


 

มีจักรยานให้บริการ

 

ผู้มาพักสามารถปั่นจักรยาน ไปเที่ยวชมริมคลอง สวนมะพร้าว ตลาดน้ำบางน้อย วัดไทรฯ และสวนสาธารณะชุมชน