การตักบาตรพระทางน้ำ ณ ตลาดน้ำบางน้อย

การตักบาตรพระทางน้ำเคยมีมาในสมัยก่อนแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปก็เริ่มจางหายไปเรื่อย ๆ ทางเทศบาลตำบลกระดังงา
จึงได้มีความคิดที่จะฟื้นฟูกิจกรรมดี ๆ เหล่านี้ให้ยังคงไว้และเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสตักบาตรในอีกบรรยากาศหนึ่งซึ่งคงไว้ซึ่งความเรียบง่ายและสวยงาม

ในวันขึ้นปีใหม่ 2553 นี้ทางตลาดน้ำบางน้อยจึงได้จัดกิจกรรมตักบาตรพระทางน้ำขึ้นมาเป็นปีแรก และจะมีในปีต่อ ๆ ไปด้วย
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมดี ๆ เหล่านี้กับชาวบ้านริมคลองบางน้อยนะครับ