บรรยากาศนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติช่วงเทศกาลกินเจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุ๊ปทัวส์ชาวต่างชาติ ซึ่งชอบทานอาหารเจ ได้มาเยี่ยมชม บ้านพิมาน โดยทางเราได้จัดเตรียมอาหาร การบรรยายดนตรีไทยแต่ละชนิด และบรรเลงดนตรีไทย ให้นักท่องเที่ยวได้รับฟัง ขอขอบคุณชมรมคนรักษ์ดนตรีไทยนนทบุรี ที่มาร่วมเล่นดนตรีไทยในครั้งนี้ด้วย (28 กันยายน 2554)