กิจกรรมบ้านพิมาน การตกปลา ตกกุ้งแม่น้ำ

การตกปลา ตกกุ้งแม่น้ำ เป็นวิถีการดำเนินชีวิตและอาชีพหนึ่งของชาวบ้านริมคลองบางน้อย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และการผ่อนคลายของนักท่องเที่ยว เราจึงจัดอุปกรณ์เพื่อให้ผู้ที่เข้าพักที่ชื่นชอบ ได้ตกปลา ตกกุ้งแม่น้ำ สัมผัสวิถีชาวคลองอย่างแท้จริง